Over FloorPlay

Floortime versus FloorPlay

Met de keuze voor het begrip FloorPlay wordt aangegeven dat we ons zowel baseren op het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat neergelegd heeft in zijn DIR/Floortime-model, Floortime, alsook op het werk van Rick Solomon, die in de USA een succesvol programma heeft ontwikkeld, het PLAY-project, waarbij ouders getraind worden in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

Wat is nu FloorPlay?

De naam zegt het al: ‘op de grond spelen’, maar dan op een speciale manier. Bij het toepassen van FloorPlay ga je mee in de interesses van je kind en kom je meer en meer met je kind in contact. Dit wordt tijdens FloorPlay ‘volgen’ of ‘volg de lijn van het kind’ genoemd. Je kind is de regisseur tijdens het spelen, en jij als ouder bent de co-regisseur. Je gaat je kind uitdagen om te communiceren, problemen op te lossen en om creatief te zijn. FloorPlay is een manier om samen te zijn, waar je ook bent.

De ontwikkeling van het kind

Om je kind goed te kunnen volgen, is het belangrijk te weten wat je van je kind kunt verwachten. Zo kunnen we kijken naar de verschillende ontwikkelingsstappen die een kind doorloopt in de eerste levensfase. We noemen dit de mijlpalen. Deze mijlpalen geven aan hoe jouw kind zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling zich laat zien in relatie met jou als ouder.

De mijlpalen worden als volgt beschreven:

  1. Mijlpaal 1; 0-3 maanden Zelfregulatie en de belangstelling voor de wereld om zich heen;
  2. Mijlpaal 2; 2-7 maanden Relatievorming en betrokkenheid;
  3. Mijlpaal 3; 3-10 maanden Wederkerige doelgerichte communicatie;
  4. Mijlpaal 4; 9-18 maanden Gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen;
  5. Mijlpaal 5; 18-30 maanden Voorstellend vermogen;
  6. Mijlpaal 6; 30-48 maanden Differentiatie van het voorstellend vermogen.

Bij elke mijlpaal passen leeftijdsindicaties. Dat wil zeggen dat het kind binnen die leeftijdsfase deze ontwikkeling doormaakt. Het ene kind doorloopt de mijlpalen vloeiend, terwijl het andere kind problemen blijft houden in bijvoorbeeld mijlpaal 1, zelfregulatie. Kinderen die bijvoorbeeld problemen laten zien in mijlpaal 1, zijn kinderen met aandachtsproblemen. Een kind met problemen in het contact en in de relatie, zal binnen mijlpaal 2 moeite hebben om in relatie met de ander te gaan. Het kind neemt niet of nauwelijks zelf initiatieven.

Zo kunnen kinderen die speciale aandacht nodig hebben, ‘gaten’ hebben in de ontwikkeling. FloorPlay is een methode die kijkt naar waar de mijlpalen nog niet ‘stevig’ genoeg zijn en helpt het kind spelenderwijs de gaten te dichten.

Het kind en zijn omgeving

Kinderen groeien op bij hun ouders en brengen veel tijd door met hun ouders. Met name tijdens de eerste levensjaren. De relatie met de ouders en de interactie met de ouders is dan ook van invloed op de ontwikkeling van het kind. Met FloorPlay proberen we de ouder weer dichter bij de leefwereld van het kind te brengen, om ook zo de relatie tussen ouder en kind te verstevigen. Daarom is het ook belangrijk dat de ouders FloorPlay gaan doen met hun kind, en niet alleen een therapeut of begeleider. De ouders krijgen via FloorPlay allerlei mogelijkheden aangeboden om met hun kind in contact te komen. Niet alleen het kind groeit van deze momenten, ouders gaan weer genieten van het samen zijn met hun kind, of genieten van het plezier samen. Als het ware zijn de ouders de ‘voeding’ van het kind.

De zintuigelijke prikkelverwerking van het kind

Elk kind reageert weer anders op prikkels van de omgeving. Denk hierbij aan geluiden die een kind hoort. Het ene kind vindt het heerlijk zijn oor tegen een geluidsbox aan te leggen, of te voelen aan koude materialen. Het andere kind reageert juist heftig op harde geluiden, of hij vermijdt bepaalde bewegingen. Zo gaat elk kind weer anders om met zijn zintuigen en is het van belang hoe we de sterke kanten van een kind kunnen gebruiken om bijvoorbeeld contact te maken, of het kind rust te geven. Sommige kinderen hebben het nodig even flink te bewegen, voordat ze aan tafel hun aandacht kunnen richten, andere kinderen genieten juist enorm van bewegingen en maken op dat moment gemakkelijk contact.


Meer over het DIR-model | The Learning tree

Ik wil direct aan de slag >