Spel en FloorPlay (3-daags)

Wanneer: 14 en 28 november en 12 december 2015.

en: 2 maart 2016 en 02, 09 april 2016

Waar: RINO Amsterdam, Leidseplein 5

Docenten: Judith Hoevenaars en Natasja van Kollenburg

Beschrijving

Het belang van spel voor kinderen is weliswaar onomstreden maar bij de huidige nadruk op de cognitieve ontwikkeling komt aandacht voor het spel steeds meer in de verdrukking. Dit gaat gepaard met minder zicht op wat ‘normaal’ is in het spel van kinderen en wat ‘afwijkend’. Het observeren van interactief spelgedrag kan helpen om het zicht op de ontwikkeling van een kind te verbeteren. Is verdere begeleiding nodig dan is kennis van de verschillende behandelvormen, waaronder FloorPlay, nuttig teneinde ouders, hulpverleners en leerkrachten goed te kunnen adviseren.

Doelgroep

Eerstelijnspsychologen, (GZ)psychologen, orthopedagogen, K&J-psychologen, en hulpverleners die vanuit een andere invalshoek veel te maken hebben met spel van kinderen en jeugdigen, zoals logopedisten, creatief therapeuten en degenen die zich willen bekwamen in de FloorPlay methodiek.

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om, op basis van kennis over de normale en afwijkende spelontwikkeling en het observeren van interactief spel, uitspraken te doen over de spelontwikkeling en kind en/of ouders te begeleiden.

Inhoud

  • normale en afwijkende spelontwikkeling, met aandacht voor de ‘mijlpalen 1 tot en met 6’ van het DIR/Floortime model van Greenspan;
  • speldiagnostiek, waarbij verschillende manieren van observeren worden toegelicht en geoefend;
  • begeleidingsvormen van spel, variërend van spelbegeleiding tot psychotherapie, inclusief ouderbegeleiding en het coachingstraject van ouders bij de FloorPlay-behandeling.

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met oefensituaties en videoanalyses.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze eigen casuïstiek inbrengen.

floorplay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. Voor meer informatie hierover zie floorplay.

Meest recente berichten

Categorieën

Judith Geschreven door:

Reacties Gesloten