Disclaimer

Specialplay.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website, wordt door Specialplay.nl uitdrukkelijk afgewezen.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet eigendom zijn van Specialplay.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

Specialplay.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze website of bronnen.

Specialplay.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties of andere zaken op dergelijke website of bronnen of beschikbaarheid.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Specialplay.nl.