Zingen van kinderliedjes

Het stimuleren van het contact door samen liedjes te zingen. Samen met het kind kinderliedjes met gebaren of bewegingen zingen. Eventueel met wiegen of knuffelen.

Voor de spiegel zitten

Het op indirecte wijze stimuleren van het contact door samen met het kind voor de spiegel te gaan zitten. Ga samen met het kind voor de spiegel zitten en kam bijvoorbeeld uw haar. Benoem deze activiteit met ‘kammen’. Of zwaai gedag of houd een knuffelbeest voor de spiegel. Het kind ziet iets fijns opeens dubbel.

Het kind nadoen

Het stimuleren van het contact door het kind te imiteren. Stereotiepen van het kind nadoen en wachten op een reactie van het kind. Later de imitatie stapsgewijs veranderen en kijken of het kind u weer imiteert.

Sabotage van een spel

Het stimuleren van het contact door het spel waarmee het kind bezig is te saboteren. Laat bijvoorbeeld een puzzelstuk weg van een puzzel die het kind aan het maken is en die het goed kent. Het kind heeft nu een ander (u) nodig om de puzzel af te maken.

Spelen met twee handpoppen

Het op indirecte wijze (middels handpoppen) stimuleren van contact. Neem twee handpoppen en laat deze contact met elkaar maken. Laat de poppen elkaar bijvoorbeeld kietelen of achterna zitten, laat ze een hapbeweging maken, met elkaar praten enz. Moedig het kind aan om terug te praten en beloon het kind ook. Houd het ongedwongen. Het is belangrijk dat het kind er plezier aan beleeft.