Stimuleren van de interactie

Kiekeboe spelen

Het kind laten ervaren dat een persoon ‘even weg’ kan zijn en weer terug kan komen.

Verstopspel spelen

Het kind laten ervaren dat hetzelfde voorwerp op verschillende plaatsen kan worden opgeborgen. Verstop iets terwijl het kind toekijkt; dit kan bijvoorbeeld het favoriete snoepje of speeltje van het kind zijn. Zodra het ‘verstopt’ is, mag het kind het direct gaan pakken. Een variant op dit spel is een verstopspel met materiaal dat geluid blijft maken. Dit bevordert het zoeken. Het geluid helpt hem om te onthouden en geeft het zoeken richting.

Vrachtwagen met verrassing laten rijden

Het stimuleren van beurtgedrag en reageren op de ander. De auto vullen met bijvoorbeeld snoepjes die het kind lekker vindt. Zorg ervoor dat het kind dit ziet. De auto naar het kind toe rijden en het kind aanmoedigen en eventueel meehelpen het snoepje eruit te halen. Stimuleer het kind om de vrachtwagen terug te rijden zodat de wagen opnieuw kan worden gevuld.

Ballon opblazen

Samen om iets plezier hebben. Blaas een ballon op en geef deze aan het kind. De ballon zal leeg lopen. Als het kind hier plezier in heeft, stimuleer het dan (door bijvoorbeeld uw hand uit te steken) om de ballon terug te geven zodat het spelletje herhaald kan worden.

Koekje eten

Het kind op (non-)verbale wijze zelf om iets laten vragen. Houdt een koekje in de lucht, kijk of je de aandacht van het kind hebt en wacht met geven totdat het kind ‘koek’ zegt. Als het kind een klank maakt of ‘koek’ zegt, geef je het koekje (of een stukje ervan) meteen.

Bellen blazen

Het stimuleren van de interactie tussen kind en volwassene. Blaas bellen en sluit vervolgens het potje. Geef het potje aan het kind. Doet het kind een poging om het potje open te draaien? Reageer dan instemmend (vraag intonatie: ‘bellen?’) en help mee als dit niet lukt.

Imitatie van geluiden van het kind

Het stimuleren van de interactie tussen kind en volwassene Imiteer en herhaal de geluiden of gebaren die het kind maakt, zodat het kind merkt dat het een reactie teweegbrengt in de omgeving.

Speeltje omhoog gooien

Het stimuleren van de interactie en het kind er bewust van maken dat er op zijn actie wordt gereageerd. Houdt een klein speeltje in de hand. Steeds als het kind een geluid maakt, laat men het speeltje bewegen of gooit het in de lucht. Doe niets als het kind niet reageert. Op deze manier krijgt het kind het idee dat er iets bijzonders gaat gebeuren als het een geluid maakt.