FEAS Formulier

Hieronder vind je een voorbeeld-formulier van hoe de observatielijst van de FEAS eruit ziet. Het betreft een Nederlandse vertaling van het observatieformulier van een kind in de leeftijd van 25 tot 35 maanden.

Het scoren verloopt volgens een drie-puntsschaal:

0 = niet aanwezig; 1 = af en toe aanwezig; 2 = frequent aanwezig.

Je kiest de kolom SYM als je het gedrag ziet tijdens symbolisch spel en SENS als je het gedrag ziet tijdens sensorisch spel. Als je als onderzoeker met het kind speelt of aanwijzingen geeft, dan zet je de score in de EXAM (examinator) kolom.

Je telt de scores op per subschaal en voor de hele observatieschaal en deze vergelijk je met het ‘profiel-formulier’ achteraan elke lijst.

Tevens vind je onderdaan de eerste opzet van de Nederlandse vertaling van de FEAS. Later zal ik de deze vertaling vervangen voor de officiële Nederlandse vertaling die in samenwerking met dhr. Guy Couturier vertaald is.


Originele versie van de FEAS
FEAS_vertaling
Nederlandse vertaling van de FEAS