FEAS profiel

Als je de gehele lijst ingevuld hebt, kun je de scores optellen. Voor elke subschaal krijg je een totaalscore en voor de gehele lijst van het kind en van de ouder/verzorger krijg je een totaalscore.

De totaalscores kunnen daarna vergeleken worden met de ‘cutoff-scores’ die te vinden zijn aan het eind van het observatieformulier. Deze scores geven aan of het kind en de ouder(s)/verzorger(s) normaal scoren, een risico lopen of afwijkend scoren en dus sociaal-emotionele problemen laten zien.

FEAS_profiel_vertaling
Profielformulier FEAS