De mijlpalen van FloorPlay

Als we het hebben over FloorPlay, weet men inmiddels ook dat we praten over mijlpalen. Dit zijn zogeheten fasen die een (jong) kind doorloopt. Met name de sociaal-emotionele ontwikkeling en de mogelijkheden die een kind heeft om in interactie te zijn met de ander, te communiceren, problemen op te lossen en betekenis te geven aan spel middels verbeeldend spel.

De eerste zes mijlpalen zullen beschreven worden. Dit zegt iets over de normale ontwikkeling van 0 tot 5 jaar.

De behandeling van FloorPlay begint daar waar het kind zijn mogelijkheden laat zien. Een kind laat vaak op meerdere mijlpalen vaardigheden zien. Soms nog in ontwikkeling en soms al als vanzelfsprekend. Zo kunnen we mijlpaal 2 duidelijk zien als de ander, bijvoorbeeld moeder, hard moet ‘werken’  om met het kind te kunnen communiceren. Het zogeheten ‘Sweat Level’. Het kind neemt dan nog maar nauwelijks initiatieven. Je kunt dan de behandeling starten op mijlpaal 2 en stappen maken naar mijlpaal 3.

<Paragraaf met toelichting over mijlpaal 4 t/m 6 – volgt.>