Wanneer: een paar keer per jaar

Voorlopig online en als mogelijk offline.

Via de RINO Amsterdam www.rino.nl.

Beschrijving

Werkt u met jonge kinderen en hun ouders en zie je dat zij hulp kunnen gebruiken op het gebied van communicatieve voorwaarden, contact, spel en interactie, dan kan FloorPlay hier aan bij dragen.

Het belang van spel voor kinderen is weliswaar onomstreden maar bij de huidige nadruk op de cognitieve ontwikkeling komt aandacht voor het spel steeds meer in de verdrukking. Dit gaat gepaard met minder zicht op wat ‘normaal’ is in het spel van kinderen en wat ‘afwijkend’. Het observeren van interactief spelgedrag kan helpen om het zicht op de ontwikkeling van een kind te verbeteren. Middels de basisopleiding FloorPlay krijg je inzicht in de verschillende mijlpalen van het kind en hoe het kind reageert in interactie met de belangrijke ouder of verzorger. De rode draad in de basisopleiding is het gebruik maken van de metafoor The Learning Tree van Greenspan en het DIR model.

Doelgroep

(GZ)psychologen, orthopedagogen, HBO-pedagogen en hulpverleners die vanuit een andere invalshoek veel te maken hebben met spel van kinderen en jeugdigen, zoals logopedisten, fysiotherapeuten en creatief therapeuten en degenen die zich willen bekwamen in de FloorPlay methodiek.