Deprecated: Optional parameter $new_length declared before required parameter $page_id is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/themes/business-click/inc/widget/class-excerpt.php on line 45

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 46

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 50

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 52

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 56

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 72

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 114

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 118

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 119

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 120

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 121

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_StoreSchema.php on line 122

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_LoggerSchema.php on line 40

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_LoggerSchema.php on line 44

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_LoggerSchema.php on line 77

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_LoggerSchema.php on line 81

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_LoggerSchema.php on line 82

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.specialplay.nl/wp-content/plugins/wpforms-lite/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/schema/ActionScheduler_LoggerSchema.php on line 83
Over FloorPlay - FloorPlay - informatieve website voor ouders en hulpverleners

Over FloorPlay

Floortime vs. FloorPlay

Met de keuze voor het begrip FloorPlay wordt aangegeven dat we ons zowel baseren op het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat neergelegd heeft in zijn DIR/Floortime-model, Floortime, alsook op het werk van Rick Solomon, die in de USA een succesvol programma heeft ontwikkeld, het PLAY-project, waarbij ouders getraind worden in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

Wat is nu FloorPlay?

De naam zegt het al: ‘op de grond spelen’, maar dan op een speciale manier. Bij het toepassen van FloorPlay ga je mee in de interesses van je kind en kom je meer en meer met je kind in contact. Dit wordt tijdens FloorPlay ‘volgen’ of ‘volg de lijn van het kind’ genoemd. Je kind is de regisseur tijdens het spelen, en jij als ouder bent de co-regisseur. Je gaat je kind uitdagen om te communiceren, problemen op te lossen en om creatief te zijn. FloorPlay is een manier om samen te zijn, waar je ook bent.

De ontwikkeling van het kind

Om je kind goed te kunnen volgen, is het belangrijk te weten wat je van je kind kunt verwachten. Zo kunnen we kijken naar de verschillende ontwikkelingsstappen die een kind doorloopt in de eerste levensfase. We noemen dit de mijlpalen. Deze mijlpalen geven aan hoe jouw kind zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling zich laat zien in relatie met jou als ouder.

MijlpaalOmschrijvingLeeftijd
1Zelfregulatie en de belangstelling voor de wereld om zich heen0-3 maanden
2Relatievorming en betrokkenheid2-7 maanden
3Wederkerige doelgerichte communicatie3-10 maanden
4Complexe communicatie, gedragsorganisatie en probleem-oplossend vermogen9-18 maanden
5Voorstellend vermogen en emotionele ideeën18-30 maanden
6Logisch denken en bruggen bouwen tussen emotionele ideeën30-48 maanden

Bij elke mijlpaal passen leeftijdsindicaties. Dat wil zeggen dat het kind binnen die leeftijdsfase deze ontwikkeling doormaakt. Het ene kind doorloopt de mijlpalen vloeiend, terwijl het andere kind problemen blijft houden in bijvoorbeeld mijlpaal 1, zelfregulatie. Kinderen die bijvoorbeeld problemen laten zien in mijlpaal 1, zijn kinderen met aandachtsproblemen. Een kind met problemen in het contact en in de relatie, zal binnen mijlpaal 2 moeite hebben om in relatie met de ander te gaan. Het kind neemt niet of nauwelijks zelf initiatieven.

Zo kunnen kinderen die speciale aandacht nodig hebben, ‘gaten’ hebben in de ontwikkeling. FloorPlay is een methode die kijkt naar waar de mijlpalen nog niet ‘stevig’ genoeg zijn en helpt het kind spelenderwijs de gaten te dichten.

Het kind en zijn omgeving

Kinderen groeien op bij hun ouders en brengen veel tijd door met hun ouders. Met name tijdens de eerste levensjaren. De relatie met de ouders en de interactie met de ouders is dan ook van invloed op de ontwikkeling van het kind. Met FloorPlay proberen we de ouder weer dichter bij de leefwereld van het kind te brengen, om ook zo de relatie tussen ouder en kind te verstevigen. Daarom is het ook belangrijk dat de ouders FloorPlay gaan doen met hun kind, en niet alleen een therapeut of begeleider. De ouders krijgen via FloorPlay allerlei mogelijkheden aangeboden om met hun kind in contact te komen. Niet alleen het kind groeit van deze momenten, ouders gaan weer genieten van het samen zijn met hun kind, of genieten van het plezier samen. Als het ware zijn de ouders de ‘voeding’ van het kind.

De zintuigelijke prikkelverwerking van het kind

Elk kind reageert weer anders op prikkels van de omgeving. Denk hierbij aan geluiden die een kind hoort. Het ene kind vindt het heerlijk zijn oor tegen een geluidsbox aan te leggen, of te voelen aan koude materialen. Het andere kind reageert juist heftig op harde geluiden, of hij vermijdt bepaalde bewegingen. Zo gaat elk kind weer anders om met zijn zintuigen en is het van belang hoe we de sterke kanten van een kind kunnen gebruiken om bijvoorbeeld contact te maken, of het kind rust te geven. Sommige kinderen hebben het nodig even flink te bewegen, voordat ze aan tafel hun aandacht kunnen richten, andere kinderen genieten juist enorm van bewegingen en maken op dat moment gemakkelijk contact.

DIR-model

Gebaseerd op de psychoanalytische en cognitieve modellen.

The Learning Tree

Als we nu eens een bcoom gebruiken om te illustreren hoe de ontwikkeling van je kind kunt verlopen.

Zelf aan de slag!

Als het kind plezier heeft om met jou in interactie te zijn, om samen te spelen en samen lol te hebben, werkt dat op verschillende ontwikkelingsgebieden door.