Metafoor ‘de boom’

Het valt niet altijd mee om te begrijpen waar je kind moeite mee heeft en waarom, maar vooral ook hoe ontwikkeling van je kind is opgebouwd en hoe dat het best gestimuleerd kan worden. Als we naar een boom kijken, dan zien we dikke bomen, dunne bomen en scheve bomen. Als we nu eens een boom gebruiken om te illustreren hoe de ontwikkeling van je kind kan verlopen.

  • De kruin, bladeren en takken. Als de basis goed is opgebouwd, dus de stam stevig is, dan kan het kind zich verder gaan ontwikkelen. Het kind is dan in staat om empathie te ontwikkelen, te gaan leren lezen, of rekenen;
  • De stam, laat zien hoe een boom is opgebouwd. Bij een goede, rechte stam, betekent dit dat het kind een vloeiende groei laat zien en stevig staat. De stam, laat de mijlpalen van een kind zien; Deze mijlpalen zijn de stappen die een kind zet en weerspiegelen de sociaal-emotionele ontwikkeling in interactie met de belangrijke ander (bijv. ouders)
  • De wortels, daar staat een boom stevig mee in de grond, maar zijn niet altijd goed zichtbaar. Zonder goede, stevige wortels, zal een boom kantelen. De wortels bij FloorPlay, gaan over de zintuiglijke prikkelverwerking, motorische planning en organisatie en emotionele modulatie; Door de wortels in kaart te brengen en rekening te houden met problemen of met kansen binnen deze wortels ,zorg je voor goede voorwaarden om in contact te komen of te blijven met het kind.
  • Zon en voeding: de omgeving, de ouders van het kind, is de voeding van de ontwikkeling. Het kind wordt ‘gevoed’ door zijn ouders en betrokkenen.

Scheefgroei, dunnen stam of hiaten

Als het kind zich niet optimaal ontwikkelt, dan kan de boom hiaten laten zien, scheefgroei laten zien of nog heel dun zijn. met FloorPlay gaan we terug naar de basis. Er wordt gekeken naar hoe de mijlpalen van het kind verlopen en er wordt gestart met de interventie daar bij de mijlpaal die voldoende ontwikkeling laat zien. Met FloorPlay proberen we de boom (het kind) weer goed te laten groeien (ontwikkelen). De groei gebeurt met het gietertje. Ouders houden dit gietertje vast en hebben het al deels gevuld met wat zij weten en kennen van het kind. De interventie FloorPlay vult het gietertje aan. We kijken dus vooral wat al goed gaat, en hoe we hier bij aan kunnen sluiten en kunnen gaan uitbreiden. Soms betekent dit dat we terug gaan naar een lagere mijlpaal dan ouders activiteiten aan bieden. Soms zit het gedeeld plezier, de contact name of de interactie over en weer nog vooral op mijlpaal 2 en 3. Als dat zo is, beginnen we daar en stimuleren we niet alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, maar dit altijd in interactie met de ouder. We zetten de ouder weer in zijn kracht om het kind door de dag heen kansen te geven om de middels interactie en communicatie (weer) van zijn omgeving te gaan leren.

Jake Greenspan, de zoon van Stanley Greenspan heeft dit model, the Learning tree, uitgelegd in een filmfragment.