The Learning Tree

Het valt niet altijd mee om te begrijpen waar je kind moeite mee heeft en waarom, maar vooral ook hoe ontwikkeling van je kind is opgebouwd en hoe dat het best gestimuleerd kan worden. Als we naar een boom kijken, dan zien we dikke bomen, dunne bomen en scheve bomen. Als we nu eens een boom gebruiken om te illustreren hoe de ontwikkeling van je kind kunt verlopen.

  • De kruin, bladeren en takken. Als de basis goed is opgebouwd, dus de stam stevig is, dan kan het kind zich verder gaan ontwikkelen. Het kind is dan instaat om empathie te ontwikkelen, te gaan leren lezen, of rekenen;
  • De stam, laat zien hoe een boom is opgebouwd. Bij een goede, rechte stam, betekent dit dat het kind een vloeiende groei laat zien en stevig staat. De stam, laat de mijlpalen van een kind zien;
  • De wortels, daar staat een boom stevig mee in de grond. Zonder goede, stevige wortels, zal een boom kantelen. De wortels bij FloorPlay, is de zintuiglijke prikkelverwerking;
  • Zon en voeding: de omgeving, de ouders van het kind, is de voeding van de ontwikkeling. Het kind wordt ‘gevoed’ door zijn ouders.

Scheefgroei

Als het kind zich niet optimaal ontwikkeling, kun je je voorstellen dat de boom scheefgroeit, of dat er een verdikking is in de stam (bijvoorbeeld de ene mijlpaal is verder ontwikkeld dan de andere mijlpaal). Met FloorPlay proberen we de boom (het kind) weer goed te laten groeien (ontwikkelen).

Jake Greenspan, de zoon van Stanley Greenspan heeft dit model, the Learning tree, uitgelegd in een filmfragment.